Alena Pallová-PETOS
Bešeňová 60
034 83 Bešeňová

Tel.: +421 918 149 077
E-mail: ajkapallova@gmail.com

IČO : 32 590 318  
č. OU-RK-OZP-2014/008899-3
č. živnostenského registra 505-2852
v Ružomberku 18011, 2014Bankové spojenie

UniCredit BankCzech Republic and Slovakia, a.s
pobočka  Liptovský Mikuláš, ul.Nám.osloboditeľov 7, 031 01
Čislo účtu: 1273191003/1111
IBAN: SK4711110000001273191003
Názov účtu Alena Pallová
SWIFT KOD: UNCRSKBX


Kontaktné údaje
Meno a priezvisko
Adresa
Telefón
E-mail
Počet osôb
Začiatok pobytu
Koniec pobytu
Poznámka
Overovací kód
(veľkými písmenami)
Click for new image
Online rezervácia ubytovania